Nina_01

Nina Białek

Nina Białek

Pielęgniarka dyplomowana. Niezwykle sprawny organizator pracy w naszej przychodni. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe.