Certyfikat Umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej

Certyfikat umiejętnosci w dziedzinie implantologii stomatologicznej

Międzynarodowy Certyfikat Umiejętności EDI-OSIS jest potwierdzeniem najwyższych kwalifikacji w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Świadczy o przygotowaniu lekarza do wykonywania procedur implantologicznych według najwyższych światowych standardów.

Warunkami koniecznymi do otrzymania certyfikatu są:
  • Minimum 5 lat doświadczenia w implantologii.
  • Staż członkowski w OSIS – min. 3 lata członkostwa.
  • Udział w kursach kongresach krajowych (regionalnych, akredytowanych w OSIS) i szkoleniach zagranicznych (zaakceptowanych przez OSIS) – min. 700 godzin edukacyjnych udokumentowanych certyfikatami (w tym 20% godzin edukacji zagranicznych).
  • Udokumentowane 5 przypadków, rtg, zdjęcia wewnątrzustne, odbudowa protetyczna, w tym min. 3 przypadki z obserwacją 5-letnią, sygnowane przez kandydata.

Certyfikat jest zgodny z rozporządzeniem Min. Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny z 2009 r.

Aktualnie (czerwiec 2015r.) certyfikat posiada zaledwie niespełna 150 lekarzy w całej Polsce*.

*Dane z http://www.osis.org.pl/certyfikowani.pdf

Dr Piotr Cichoń.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologów Stomatologicznych.